Medlemsavgift

I medlemsavgiften ingår det mesta av den verksamhet vi genomför och även försäkring. När vi har läger eller andra evenemang tillkommer extra avgifter.

Just nu är medlemsavgiften i vår kår 100 kronor per år. För barn som börjar betalar en halvårs avgift på 50 kr på våren och sen 50 kr på hösten om man vill fortsätta och för ledare är avgiften x kronor.

Den som betalar sin medlemsavgift blir också medlem i distrikt och Scouterna samt i en av världsscoutorganisationerna, WOSM för pojkar och WAGGGS för flickor.