Vår organisation

En scoutkår kan variera i storlek. Scouternas största kår har drygt 450 medlemmar. Vår kår har ca 20 medlemmar.

I scoutkåren finns det olika patruller som är uppdelade efter scouternas åldrar. I vår kår har vi 2 patruller en  spårar och  upptäckarepatrull som kallas för Björne och en  äventyrar/utmanar patrull som heter Panik!  Vi har även en gammalt tonårs/ ledargäng som samlas ibland som heter Büôps!?

I patrullen får scouterna träna sitt ledarskap genom att leda andra som är yngre eller lika gamla.

Kåren har en vald styrelse som träffas någon gång per termin. På styrelsemötena diskuterar man bland annat kommande aktiviteter, ledarsituationen och följer upp ekonomin. Kåren har också ett medlemsregister som uppdateras löpande. NÅgra gånger per år träffas några från vår styrelse verksamhetsrådet i Missionshuset för att diskutera kommande aktiviteter m.m

I verksamhetsrådet har vi ett samarbete med mat och umgänge en fredag i månaden under hösten!